Raportul de monitorizare a segregării școlare în Regiunea Nord Est

Conform datelor colectate în anul școlar 2015-2016 de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului, riscurile de segregare școlară sunt răspândite în una din două localități monitorizate. De asemenea, una din cinci școli monitorizate se confruntă cu segregarea școlare sub diferite forme.

81 de unități școlare din cele monitorizate în județele Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui prezintă cel puțin o formă de segregare școlară pe criterii etnice. Acest număr reprezintă un procent de 20% din cele 394 școli care au furnizat date în cadrul monitorizării. Din totalul de 507 unități școlare monitorizate, 113 unități au refuzat să ofere informații. Monitorizarea a fost realizată în anul școlar 2015-2016 de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului prin implicarea a cinci organizații locale.

Corelarea datelor colectate din teritoriu indică faptul că 50% dintre cele 112 localități ale căror unități școlare au fost cuprinse în monitorizare, includ cel puțin o unitate școlară în care se manifestă o formă de segregare școlară. Acest lucru scoate la iveală o răspândire largă a fenomenului de segregare școlară pe criterii etnice în regiune. Astfel, au fost identificate 32 de școli cu risc de segregare la nivelul întregii unități școlare, 17 școli cu risc de segregare pe clădiri, 47 de școli cu risc de segregare pe clase și 15 școli cu risc de segregare pe bănci.

Proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Proiect derulat de:

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi: www.eeagrants.org.
Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Contact

Dacă ai un proiect în vedere sau vrei să afli mai multe despre serviciile și activitatea noastră, nu ezita să ne contactezi.