Incluziunea școlară

Școala este mediul educațional care vine să completeze eforturile familiei în formarea copilului. În mediul școlar, copilul își completează bagajul de cunoștințe și valori preluate de acasă. O școală incluzivă apreciază și dezvoltă abilitățile fiecărui elev, clădește valori puternice și atitudini pozitive. O școală incluzivă este un mediu propice oricărui copil, un mediu care oferă șanse egale tuturor elevilor.

 

Experiența și rezultatele școlilor care au promovat incluziunea școlară și care au făcut eforturi de desegregare arată că educația incluzivă are multiple beneficii, conform cercetărilor din acest domeniu. Astfel, pentru elevii romi, desegregarea asigură în primul rând un parcus școlar normalizat, mai îndelungat, prin accesul la o educație de calitate (în școli cu o infrastructură mai bună și cu cadre didactice mai bine pregătite). Accesul la o educație de calitate este însoțit, conform studiilor, de o frecvență școlară îmbuntățită și o rată a abandonului școlar mai redusă. Mai mult, frecvența școlară îmbunătățită conduce la rezultate și performanțe școlare mai bune. În același timp, desegregarea produce efecte și în privința cadrelor didactice prin normalizarea așteptărilor și exigențelor acestora privind elevii romi. Conform cercetărilor din țările din regiunea noastră, incluziunea școlară a elevilor romi nu afectează performațele școlare ale elevilor ne-romi ci din potrivă. În unele școli care au decis să devină incluzive, performanțele elevilor ne-romi au crescut. Alte beneficii ale unei școli incluzive sunt motivația mai ridicată pentru învățare și o stimă de sine mai dezvoltată a tuturor elevilor și cadrelor didactice. În școlile incluzive se proce un cerc virtuos al învățării și al obținerii de rezultate școlare mai bune.

 

Centrul de Advocacy și Drepturile Omului depune eforturi pentru promovarea unui model incluziv în domeniul educației derulând campanii la nivel național.

Proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Proiect derulat de:

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi: www.eeagrants.org.
Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Contact

Dacă ai un proiect în vedere sau vrei să afli mai multe despre serviciile și activitatea noastră, nu ezita să ne contactezi.