Școală pentru toți copiii – Recomandări pentru Ministerul Educației

În urma monitorizării fenomenului segregării școlare în peste 500 de unități școlare din Regiunea Nord-Est (Moldova), Centrul de Advocacy și Drepturile Omului – CADO și Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe au făcut o serie de recomandări de ameliorare a legislației care protejează dreptul la educație al tuturor copiilor din România, printr-o adresă transmisă Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pe 24 mai 2016. Până În momentul de față, experții celor două organizații nu au primit niciun răspuns din partea instituției.

Recomandările transmise de CADO și CeRe trec în revistă principalele obstacole juridice în efortul de desegregare, propunând ameliorări concrete, după cum urmează:

I. Modificarea Ordinului 1540 din 19 iulie 2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi și aprobarea Metodologiei pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor romi:

  1. Modificarea Ordinului 1540/2007 prin adoptarea metodologiei de monitorizare a incluziunii / segregării școlare a elevilor romi dezvoltată și testată în cadrul proiectului;
  2. Introducerea unor sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor Ordinului 1540/2007. În prezent acest act normativ care reglementează obligațiile unităților școlare pentru prevenirea și combaterea segregării școlare a elevilor romi nu conține nicio sancțiune (nici măcar sancțiuni administrative) pentru nerespectarea prevederilor sale;
  3. Modificarea definiției segregării școlare reglementată in Anexa 1, Cap. 2, Art. 2 par. 2 astfel incât raportarea riscruilor de segregare școlară sa fie facută la populația de vârstă corespunzatoare ciclurilor de educație din unitatea școlară din circumscripția școlară (dar numai după ce va fi adoptat un sistem de colectare a datelor dezagregate pe criteriul etnic la nivel de circumscripție școlară);

II. Clarificarea cadrului legal privind Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și colectarea de date dezagregate pe criteriul etnic. Precizăm că metodologia de monitorizare a incluziunii / segregării școlare a elevilor romi dezvoltată și testată în cadrul proiectului „Școală pentru toți copiii!” a urmărit să armonizeze (în măsura posibilului) indicatorii săi cu cei colectați prin SIIIR;

III. Modificarea Ordinului MENCS nr. 3158/2016 – aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016—2017:

  1. Includerea unei referințe exprese privind Ordinul 1540/2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi și aprobarea Metodologiei pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor romi;
  2. Introducerea unui sistem de repartizare aleatorie (computerizată) a elevilor la formarea claselor de început de ciclu educațional (clasa pregătitoare și clasa a V-a), sistem similar cu cel existent și funcțional în prezent pentru repartizarea comupterizată la admiterea la liceu;
  3. Introducerea unor criterii clare privind constituirea circumscripțiilor școlare într-o manieră care să nu conserve sau să genereze segregare școlară;

IV. Modificarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei prin completarea metodologiei ARACIP de evaluarea a calității educaționale cu indicatori de evaluare a segregării școlare pe criteriul etnic.

CADO a coordonat realizarea unei monitorizări a fenomenul segregării școlare în Regiunea Nord-Est în anul școlar 2015-2016, în cadrul proiectului “Școală pentru toți copiii”. Conform raportului de monitorizare, 81 de unități școlare din cele monitorizate în județele Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui prezintă cel puțin o formă de segregare școlară pe criterii etnice. Acest număr reprezintă un procent de 20% din cele 394 școli care au furnizat date în cadrul monitorizării.

În România legislația națională interzice segregarea școlară iar educația este recunoascută ca fiind una dintre pârghiile care ar putea să contribuie la ieșirea din sărăcie a generației viitoare. Cu toate acestea, separarea copiilor în funcție de etnie și statut social persistă. Segregarea atrage după sine educație deficitară iar aceasta perpetuează sărăcia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Contact

Dacă ai un proiect în vedere sau vrei să afli mai multe despre serviciile și activitatea noastră, nu ezita să ne contactezi.