Program de capacitare a ONG-urilor locale

În cadrul programului, Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO),  a lansat un concursul de selecție a 7 ONG-uri active în județele Brașov, Cluj, Constanța, Ialomița, Maramureș, Mureș și Prahova în vederea capacitării ca watchdog în monitorizarea segregării în educație și în realizarea de acțiuni de advocacy la nivel local, județean, național si european pentru apărarea și promovarea drepturilor copiilor la non-discrimnare și educație de calitate.

În perioada 17-28 mai 2021, câte trei reprezentanți din cele 7 ONG-uri, au participat, alături de monitorii partenerului Asociația Concultanților în Dezvoltare Comunitară la sesiuni zilnice de fomare, care au abordat 3 teme principale de formare: advocacy, monitorizarea segregării școlare și consilierea juridică a victimilor. La finalul acestor cursuri membrii ONG-urilor locale:

  • Și-au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile în domeniul non-discriminării, prevenirii și combaterii segregării școlare, advocacy la nivel local, județean, național și european; cît și în dezvoltarea de campanii de conștientizare în rândul victimelor discriminării.
  • Au avut oportunitatea de a relaționa cu experți de la nivel național și european în domeniu.

După participarea la cursurile de capacitare 2 membrii din fiecare organizație beneficiară vor fi contractați în cadrul proiectului pentru aproximativ 5 luni de zile ca monitori locali pentru investigarea și monitorizarea cazurilor de segregare, oferirea de servicii de consiliere juridică victimelor segregării/reprezentanților legali precum și alte activități care vor întări capacitatea lor ca watchdogs în domeniul non-discriminării. În acest scop:

  • vor primi asistență tehnică din partea experților naționali și europeni  în dezvoltarea de campanii de advocacy în domeniul non-discriminării la nivel local, județean, național și european;
  • vor avea oportunitatea de a stabili viitoare parteneriate cu ONG-uri sau instituții publice în domeniile lor de interes;
  • vor beneficia de vizibilitate la nivel național și european.

În continuare, vă prezentăm cele 7 organizații beneficiare ale programului de capacitare:

Județul Brașov – Asociația “Aici pentru Tine’

Asociația “Aici pentru Tine” este o organizație nonguvernamentală, înființată în anul 2015 care activează pentru inițierea, extinderea și îmbunătățirea serviciilor sociale de integrare în societate a persoanelor și grupurilor marginalizate, prin activități instructiv-educativ-culturale, consiliere psihologică și profesională. Asociația are ca principale arii de interes (din activitățile principale și serviciile furnizate): serviciul social licențiat de asistență comunitară “Aici pentru Tine”   pentru adulți aflați în izolare, risc de sărăcie și excluziune socială  prin care se acordă asistență socială, consiliere, informare, suport emoțional, orientare profesională/vocațională, consiliere psihologică, juridică, terapii de integrare și reintegrare socială, facilitare la educație generală și  educație profesională, mediere socială și acte de caritate; Activități non-formale, animație și voluntariat, educație pentru viață și promovarea unui stil de viață sănătos pentru copii defavorizați și familiile din care fac parte; etc..

Contact: 

Tel/fax: +40371 062583

Mobil: +40726 686793

E-mail: contact@asociatiaaicipentrutine.ro

Adresă: str. 13 Decembrie nr.209, Brașov

Website: www.asociatiaaicipentrutine.ro

Facebook: https://www.facebook.com/Asociatia.Aici.Pentru.Tine

Județul  Cluj – Centrul Regional de Resurse pentru Organizații Neguvernamentale Suceava

Fundația „Centrul Regional de Resurse pentru Organizații Neguvernamentale Suceava” este o organizație nonguvernamentală, înființată în 2001, care activează pentru încurajarea spriritului civic și de liberă asociere, modernizarea structurală, alienarea la dezbaterile contemporane privind sectorul terțiar din România, dezvoltarea durabilă a societății civile și consolidarea democrației participative.

Asociația are ca principale arii de interes elaborarea de proiecte și programe de dezvoltare locală și/ sau regională, inclusiv elaborarea de programe proprii de acțiune și intervenție, dezvoltarea resurselor umane și a capitalului socio – uman, organizarea de activități educaționale și de cursuri de instruire, inclusiv programe bilaterale și multilaterale de transfer de know – how sau schimb de experiență; etc.

Contact: 

Tel/fax: 0230 524 128

Mobil:  0743422055

E-mail: cenresuceava@gmail.com

Adresă: Strada Universității nr. 48, Suceava

Website: https://www.cenres.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/CenResSuceava/

Județul Constanța – Organizația Asociația Elevilor din Constanța 

Asociația Elevilor din Constanța este o organizație nonguvernamentală, înființată în 2013, care activează pentru reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale elevilor. Asociația are ca principale arii de interes educația și accesul la educație, sectorul de tineret și promovarea implicării civice. De-a lungul timpului, AEC s-a remarcat ca un actor implicat în sistemul educațional, la nivel local și național, aducând plus valoare prin rezultatele obținute pentru elevii din județul Constanța și din România. Printre victoriile pe care AEC le-a repurtat amintim reacordarea dreptului de vot în Consiliul de administrație pentru reprezentantul elevilor la nivel liceal (2015), obținerea respectării legii în privința acordării reducerii la transportul local în comun și a burselor școlare pentru elevii din municipiul Constanța (2015) și obținerea acordării de manuale școlare gratuite pentru toți elevii din clasele a XI-a și a XII-a din România, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel Constanța (2016).

Contact: 

Tel/fax: 0735679800

Mobil: 0735679800

E-mail: office@asociatiaelevilor.ro

Adresă: Str. Drăgan Scarlat, nr.14, mun. Constanța, jud. Constanța

Website: asociatiaelevilor.ro

Facebook: Asociația Elevilor din Constanța- https://m.facebook.com/aeconstanta/

Județul Ialomița – Asociația Juriștilor Romi din România RomaJust

Asociația juriștilor romi din Romania RomaJust este prima organizație de juriști romi din țară și din Europa, fondată de tineri juriști romi. RomaJust s-a înființat la data de 04 iulie 2015 și este formată din absolvenți și studenți romi ai facultăților de drept din țară. RomaJust își propune să contribuie  la dezvoltarea profesională a tinerilor juriști romi din Romania și facilitarea  accesului lor la profesia juridică; să creeze o generație de juriști care vor promova, apăra drepturile populației rome, combate discriminarea și încuraja cetățenia activă. Asociația are ca principale arii de activitate și interes: apărarea drepturilor și intereselor membrilor comunităților vulnerabile; furnizarea de servicii de consiliere, consultanță și reprezentare juridică; înființarea la nivel național a incubatoarelor juridice; dezvoltarea campaniei caravana juridică; etc.

Contact:

Mobil: 0751 622 112

E-mail:  office.romajust@gmail.com

Website: http://www.romajust.org.ro/

Facebook: https://web.facebook.com/asociatiajuristilorromi

Județul: Maramureș – Organizația Young Roma Maramureș.

Asociația Young Roma Maramureș este o organizație nonguvernamentală, înființată în anul 2008, care activează în comunitățile de rromi de la nivel județean și național. Organizația are 10 membri activi cu expertiză pe diferite domenii de activitate cum ar fi: dezvoltare și facilitare comunitară, leadership, lucrător de tineret, management de proiecte, formare acreditată, economie socială.

Scopul asociației este formarea tinerilor rromi care să sprijine dezvoltarea comunităților de rromi din județul Maramureș. Asociația are ca principale activități și arii de interes următoarele: crearea de programe educaționale pentru stimularea și dezvoltarea aptitudinilor de creație și inovație a tinerilor; crearea programelor educaționale de tip non-formal; stimularea activităților de voluntariat în rândul tinerilor; colaborarea cu organizații rrome și ne-rrome din țară și străinătate în vederea realizării diferitelor proiecte cultural-sociale în care să fie implicați și rromii; Diminuarea discriminării în rândul comunităților de rromi; etc.

Contact:

Fax: 026226611

Mobil: 0740563641

E-mail:  bardaivladimir20@gmail.com

Adresă: Str. Dacia nr 1. Baia Mare

Facebook: https://www.facebook.com/YoungRomaMaramures

Județul Mureș – Organizația Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSA

Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSA este o organizație nonguvernamentală, înființată în (anul) 2012, care activează pentru (din misiunea organizației) promovarea și apărarea drepturilor si intereselor persoanelor cu tulburare de spectru autist si a familiilor acestora, precum si a copiilor si tinerilor cu cerințe educaționale speciale și susținerea acțiunilor în vederea îmbunătățirii vizibilității sociale a acestora. Asociația are ca principale arii de interes (din activitățile principale si serviciile furnizate): promovarea metodelor actuale de depistare și intervenție în tulburările de spectru autist; susținerea și aplicarea de strategii educațional-comportamentale: evaluarea nevoilor psihosociale; plan personalizat de intervenție; logopedie; programe terapeutice de stimulare cognitivă și voluțională, socializare, terapie ocupaționala și fizică; promovarea și realizarea de activități/proiecte/programe pentru: prevenirea și combaterea riscului marginalizării și excluderii sociale; prevenirea și combaterea abandonului școlar, prevenirea și combaterea discriminării în viața privată, publică și profesională; etc.

Contact:

Mobil: 0746 046466

E-mail:  razadesperanta.brasov@yahoo.ro

Adresă: Brașov str. Zizinului nr.12 bl.37 sc.A ap.15 ( sediul social)

Website: www.razadesperantabrasov.ro

Facebook: https://www.facebook.com/RazaDeSperantaBrasov

Județul  Prahova  – Organizația ”Agenția de Dezvoltare Comunitară Buzău”

Asociația ”Agenția de Dezvoltare Comunitară Buzău” este o organizație nonguvernamentală, înființată în 2009, care activează pentru dezvoltarea durabilă și comprehensivă a comunităților locale defavorizate prin asigurarea accesului deplin al cetățenilor  la drepturi politice, economice, sociale și culturale și prin valorificarea eficientă și multidisciplinară a resurselor umane și economice existente. Asociația are ca principale arii de interes: reforma școlii în sensul introducerii și dezvoltării educației pentru cetățenie democratică, pentru diversitate culturală și dialog intercultural în curricula școlară, în formarea cadrelor didactice, în activitățile extracurriculare și în toate formele de învățământ în general; campanii și alte activități de prevenire și combatere a tuturor formelor de discriminare față de cetățenii din comunități defavorizate; consultantă, asistență și intervenție în comunitățile defavorizate în domenii legate de infrastructura, locuire, acces pe piața muncii, activități generatoare de venit, formare și reconversie profesională, asistență medicală, îngrijirea sănătății și acces la serviciile de sănătate publică, educație școlară și intracomunitară, acces la servicii de protecție şi asistență socială, participare politică; activități referitoare la protecția drepturilor fundamentale ale omului și ale minorităților; etc.

Contact: 

Mobil: 0729 551834

E-mail:  araducanubz@yahoo.com

Adresă: sat Bîscenii de Jos, comuna Calvini, Judetul Buzau

Website: www.adcbuzau.ro

Facebook: Adc Buzau Asociatie

„Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!”

Proiectul este derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară (ACDC) și beneficiază de o finanțare în valoare de 245.973 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Proiect derulat de:

Contact

Dacă ai un proiect în vedere sau vrei să afli mai multe despre serviciile și activitatea noastră, nu ezita să ne contactezi.