Scrisoarea către ANR și Comisia Europeană privind Strategia pentru Romi pentru 2021-2027

Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în numele a 64 de ONG-uri în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a transmis Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate azi, 10 iunie 2021, serie de recomandări referitoare privind draftul Strategiei Naționale privind Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni pentru Perioada 2021-2025, care sunt prezentate in documentul atașat.

ONG-urile semnatare apreciază calitatea propunerii de politici publice și își exprimă sprijinul pentru măsurile preconizate și variantele de soluționare propuse, în special în ceea ce privește înființarea și funcționarea Fondului Național de Prevenire a Criminalității.

ONG-urile semnatare reiterează că înființarea Fondului Național de Prevenire a Criminalității (FNPC) este imperios necesar pentru asigurarea protecție și asistenței victimelor traficului de persoane sau altor infracțiuni dar și pentru prevenirea traficului de persoane mai ales in contextul actual în care România, în ultimii anii a devenit principala țară de origine în spațiul comunitar pentru victimele traficului de persoane, cetățeni ai Uniunii Europene.

În acest sens RoITP formulează o serie de recomandări de îmbunătățire a strategiei și documentelor post strategie, și anume:

– Având în vedere amploarea fenomenului traficului de persoane, stabilirea unei alocări bugetare rezonabile și îndestulătoare de 30% din totalitatea FNPC pentru asistența și protecția victimelor și pentru prevenirea acestui fenomen;

– Fondul să cuprindă o schemă simplificată de despăgubire pentru victimele care nu pot obține despăgubiri dacă infractorul nu a fost identificat, a dispărut sau nu există bunuri indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciului care să poată face obiectul unei executări silite pe cale civilă. Stabilirea acestui mecanism de despăgubire va ajuta statul român la punerea în practică a recomandării GRETA din 2021, obligație ce trebuie îndeplinită până la evaluarea următoare din 2025 ;

– Fondul să cuprindă o schemă simplificată de decontare a serviciilor prestate victimelor de către furnizorii privați de servicii sociale, în baza unui mecanism de timp grant, accesibil, legal, competitiv.

– Reformularea liniilor directoare ale Fondului prin introducerea serviciilor de asistență pentru victime deoarece măsurile de protecție deja menționate oferă un cadru restrâns de servicii victimelor aplicate pe durata procedurilor judiciare, dar nu și ante sau post procedurile judiciare cum ar fi accesul la servicii de sănătate, consiliere psihologică post proceduri, servicii educaționale, de integrare pe piața muncii etc. Pentru mai multe informații accesați următorul link: https://cado.org.ro/wp-content/uploads/2021/07/Punct_de_vedere_Strategia_ANABI.pdf

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Proiectul este derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociația Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică (ECLER) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (INSTITUTUL BUCOVINA) și beneficiază de o finanțare în valoare de 218.965,79 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Proiect derulat de:

Contact

Dacă ai un proiect în vedere sau vrei să afli mai multe despre serviciile și activitatea noastră, nu ezita să ne contactezi.