Scrisoarea către ANR și Comisia Europeană privind Strategia pentru Romi pentru 2021-2027

139 de ONG-uri cer Agenției Naționale pentru Romi să includă femeile rome îm măsurile strategice post 2020 și abordeze violența impotriva femeilor și copiilor, inclusiv traficul de minori din comunitățile de romi.

În data de 28 mai 2021, Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) a transmis Agenției Naționale pentru Romi o serie de propuneri privind îmbunătățirea draftului de Strategie a Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români Aparţinând Minorităţii Rome pentru Perioada 2021-2027, versiunea publicată la 5 noiembrie 2020. Prin scrisoarea respectivă se atrăgea atenția asupra lipsei menționării femei rome în direcțiile de acțiune, în măsurile și indicatorii propuși, precum și omiterea abordării violenței împotriva femeilor și copiilor de etnie romă, fapt care încalcă grav recomandările Comisiei Europene și Parlamentului European privind strategiile naționale post 2020 cu privire la integrarea persoanelor de etnie romă. O serie de recomandări vizează pentru prima oară o abordare strategică a nevoilor victimelor traficului de persoane și de minori de etnie romă în ce privește serviciile de asistență, protecție și accesul la justiție

În lipsa unui răspuns, ieri, 22 iunie 2021 , 139 de ONG-uri au solicitat un răspuns cu privire la scrisoarea transmisă la data de 28 mai 2021. ONGurile susțin că este absolut necesar ca femeile rome să fie reprezentate în mod proporțional în toate domeniile de acțiune și măsurile propuse, printr-o abordare intersecțională precum și elaborarea de măsuri speciale în domenii cum ar fi prevenirea și combaterea formelor de violență împotriva femeilor și copiilor de etnie romă. CADO menționează ca nici o strategie curentă națională privind diferite forme de violență împotriva femeilor sau copiilor nu includ măsuri privind victimele de etnie romă.

Scrisoarea a fost transmisă Comisiei Europene, si anume dnei Helena Dalli, Comisar al DG Justiției și Consumatori și dlui Szabolcs Schimdt, Șef de Unitate, Unitatea de Nediscriminare și Coordonare Romi.

Acțiunea a avut loc în cadrul proiectului ReAct- Reformă și justiție pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului de persoane, în sistemul de justiție, finanțat prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

Scrisoarea poate fi accesată la www.cado.org.ro/uploads/Scrisoare_ANR_Strategie_web.pdf

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Proiectul este derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociația Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică (ECLER) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (INSTITUTUL BUCOVINA) și beneficiază de o finanțare în valoare de 218.965,79 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Proiect derulat de:

Contact

Dacă ai un proiect în vedere sau vrei să afli mai multe despre serviciile și activitatea noastră, nu ezita să ne contactezi.