CADO trimite o scrisoarea către ANR și Comisia Europeană în numele a 139 de ONG-uri privind draftul de Strategie națională

În data de 28 mai 2021, Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO)  a transmis președintelui de la acea dată, Daniel Rădulescu, prin scrisoarea cu nr 202105281, o serie de propuneri privind îmbunătățirea draftului de Strategie a Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români Aparţinând Minorităţii Rome pentru Perioada 2021-2027, versiunea publicată la 5 noiembrie 2020.  Prin scrisoarea respectivă se atrăgea atenția asupra lipsei menționării femei rome în direcțiile de acțiune, în măsurile și indicatorii propuși, precum și omiterea abordării violenței împotriva femeilor și copiilor de etnie romă, fapt care încalcă grav recomandările Comisiei Europene și Parlamentului European privind strategiile naționale post 2020 cu privire la integrarea persoanelor de etnie romă.

În data de 22 iunie 2021 , CADO în numele a 139 de ONG-uri a solicitat un răspuns  cu privire la scrisoarea transmisî la data de 28 mai 2021.  Prin intermediul scrisorilor, ONG-urile semnatare atrag atenția că că în actualul draft al Strategiei femeile rome nu sunt reprezentate în mod adecvat și,  ca atare, draftul nu conține o abordare concretă și intersecțională a nevoilor femeilor de etnie romă în toate domeniile acoperite.  Mai exact, draftul de strategie, deși subliniază și prezintă situația vulnerabilă a femeilor rome și a problemelor cu care se confruntă în diferite domenii, nu conține răspunsurile la problemele menționate cu măsuri concrete și cu indicatori transversali sau speciali destinați femeilor rome așa cum o cere Comisia Europeană în Cadrul Strategic European privind Egalitatea, Incluziunea și Participarea Romilor (2021-2030). De asemenea, organizațiile semnatare condamnă slaba consultare a Agenției Naționale pentru Romi cu organizațiile active în apărarea drepturilor femeilor rome sau activistele rome la elaborarea acestei strategii, așa cum Comisia Europeană a recomandat statelor membre  ca acțiuni obligatorii premergătoarea elaborării strategiilor naționale.

ONGurile susțin că este absolut necesar ca femeile rome să fie reprezentate în mod proporțional în toate domeniile de acțiune și măsurile propuse, printr-o abordare intersecțională precum și elaborarea de măsuri speciale în domenii cum ar fi  prevenirea și combaterea formelor de violență împotriva femeilor și copiilor de etnie romă. 

Omiterea abordării violenței domestice și de gen împotriva femeilor și copiilor de etnie romă constituie o încălcare a drepturilor acestora, violența fiind un obstacol major în dezvoltarea emoțională dar și socio-economică și exercitarea altor drepturi si libertăți fundamentale. Încetarea violenței împotriva femeilor și copiilor este un imperativ legal, etic și economic.  O serie de date arată fără echivoc că femeile/ fetele rome sunt afectate într-o măsură disproporționată de toate formele cunoscute ale violenței (violența domestică, căsătoriile forțate, exploatarea și traficul de persoane. Potrivit datelor ANES, femeile rome în 2018 reprezentau 46,5% (1.569) din totalul victimelor de anumită etnie  (3374 de victime) iar în primul semestru al anului 2019 femeile rome reprezentau 35% (611) din 1753 de victime de altă etnie , aceleași date arată că în general, femeile/fetele reprezintă aproximativ 60% dintre victimele violenței domestice din care 83% sunt minore.

În februarie 2021, Parlamentul European sublinia vulnerabilitatea ridicată a comunităților rome față de toate formele de trafic și exploatare, în special a femeilor și copiilor și invită Comisia și statele membre să elaboreze măsuri specifice de combatere a traficului de ființe umane prin intermediul strategiilor naționale de integrare a romilor pentru perioada 2020-2030, precum și să colecteze date statistice privind victimele traficului de ființe umane pe baza originii lor etnice.

CADO menționează ca nici o strategie națională privind diferite forme de violență împotriva femeilor sau copiilor nu includ măsuri privind victimele de etnie romă.

Scrisoarea a fost transmisă Comsiei Europene, si anume dnei Helena Dalli,  Comisar al DG Justiției și Consumatori.

Acțiunea a avut loc în cadrul proiectului ReAct- Reformă și justiție pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului de persoane, în sistemul de justiție, finantat prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

Scrisoarea poate fi accesată

  • În limba română aici
  • In limba engleză aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Contact

Dacă ai un proiect în vedere sau vrei să afli mai multe despre serviciile și activitatea noastră, nu ezita să ne contactezi.