CADO transmite către diferite instituții europene și internaționale o Scrisoare de îngrijorare privind acțiunea guvernului de a oferi control nelimitat ANITP-ului asupra ONG-urile active în lupta împotriva traficului de persoane

CADO în numele Grupului Independent de lucru împotriva Traficului de Persoabne și Migranți a transmis o scrisoare de îngrijorare diferitelor instituții europene și internaționale  privind acțiunea guvernului de a oferi control nelimitat Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) asupra ONG-urile active în lupta împotriva traficului de persoane, Scrisoarea a fost transmisă către Experții GRETA ai Consiliului Europei, Reprezentantului Special al OSCE și Coordonatorului pentru Combaterea Traficului de Persoane, Directoratului General în Justiție și Consumatori, Directoratului General în Migrație și Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene și Parlamentului European.

Prin intermediul acestei scrisori Grupul Independent de Lucru împotriva Traficului de Persoane și Migranți își exprimă public îngrijorarea și dezacordul cu prevederile Proiectului de Ordin al Ministrului Afacerilor Interne privitor la organizarea și funcționarea Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane care vine în completarea Hotărârii  de Guvern 84/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane

Organizațiile semnatare consideră că prin cele două acte normative, MAI acordă ANITP-ului competențe nelimitate de control asupra organizațiilor neguvernamentale, încălcând grav dreptul lor la asociere și acțiune, garantat de Constituția României  prin articolul 40, precum și de legislația europeană și internațională privind drepturile omului ratificată de către statul român.

Conținutul prevederile propuse arată clar că MAI nu a reușit să explice în mod clar, precis si previzibil necesitatea, scopul legitim, interesul social includerii organizațiilor neguvernamentale în sfera monitorizării și evaluării făcute de către ANITP,  sau modul în care se va realiza monitorizarea și evaluarea și efectele asupra actvității organizațiilor neguvernamentale, încălcând cerințele constituționale și legale privind elaborarea actelor normative. Lipsa motivării este și mai gravă atunci când se referă la limitarea unui drept fundamental precum dreptul la asociere. Mai mult, Proiectul de Ordin nu prevede nici garanții care să permită o protecție a ONG-urilor împotriva riscurilor de abuz a ANITP-ului, afectând în plus și în mod direct dreptul organizațiilor neguvernamentale la informație, exprimare și apărare, drepturi prevăzute de Constituția României.

Proiectului de Ordin și inclusiv HG 84/2018 baza legală a acestui ordin sunt în contradicție cu reglementările Directivei Anti-Trafic a Uniunii Europene care garantează foarte clar principiul cooperării și nu subordonării dintre statele membre cu organizațiile relevante ale societății civile din acest domeniu. Recent, Comitetului de Miniștrii al Consiliului Europei a recomandat statelor membre să asigure un cadru legal și un mediu politic și public favorabil organizațiilor societății civile astfel încât să desfășoare în mod liber activități, pe bază legală, în concordanță cu legislația și standardele internaționale, pentru a lupta pentru protejarea și promovarea tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

În opinia organizațiilor neguvernamentale semnatare, toate aceste probleme identificate în redactarea acestui Proiect de Ordin împreună cu HG 84/2018, reprezintă motive temeinice de îngrijorare deoarece vizează direct limitarea și controlarea activității lor de către o instituție publică, un act clar de intimidare și cenzură și deci, de încălcare a valorilor democratice, condamnat în trecut de către guvernul actual.

Așadar, Grupul Independent de Lucru Împotriva Traficului de Persoane și Migranți (THB-WG) solicită Ministerului de Afaceri Interne  modificarea articolelor 2 (1) și 3 alin. 1 lit. b ale Hotărârii Guvernamentale 84/2018 care va duce la modificarea implicită a articolului 2 (1) al proiectului de ordin pentru a asigura conformitatea actelor normative respective  cu prevederile constituționale și a legislației comunitare  și internaționale privind garantarea dreptului la liberă asociere și acțiune a organizațiilor neguvernamentale active în domeniul prevenirii traficului de persoane și asigurarea de servicii victimelor și amendarea legislației naționale în vederea clarificării rolului actorilor implicați în activitatea de monitorizare și evaluare a  Strategiei Naționale împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului 861/2018.

Pentru mai multe informații privind Punctul de Vedere transmis de către organizațiile semnatare, puteți accesa acest link https://cado.org.ro/wp-content/uploads/2021/07/Punct_de_vedere_Proiect_Ordin_MA.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Contact

Dacă ai un proiect în vedere sau vrei să afli mai multe despre serviciile și activitatea noastră, nu ezita să ne contactezi.